Na Technické univerzitě v Liberci se uskutečnila konference Bibliotheca Academica 2021 Konference

Na Technické univerzitě v Liberci se ve dnech 2. a 3. listopadu 2021 konala konference Bibliotheca Academica 2021 zaměřená na otázky rozvoje knihoven vysokých škol. Konferenci zaštítila Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Hlavním tématem letošního ročníku jsou změny, ke kterým v prostředí vysokých škol dochází a způsoby, jak na ně reagují právě vysokoškolské knihovny. Bibliotheca Academica je každoročním největším setkáním vysokoškolských…

Sbírka počítačů pomohla již téměř 2800 rodinám. Její správu nyní přebírá Člověk v tísni

V pátek 15. října 2021 podepsali zástupci neziskové organizace Člověk v tísni a  komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital „Memorandum o spolupráci a předání Sbírky počítačů“. Člověk v tísni se tak stal správcem a provozovatelem sbírky, díky níž se doposud podařilo vybavit technikou, kterou děti potřebovaly k distanční výuce, 2800 rodin. Do sbírky se zapojilo 66 firemních dárců techniky a 232 organizací (z toho 123…

Komentář: Školy zápasí s karanténami. Jak s nimi ale bojovat co nejlépe?

Začal školní rok a karantény jsou tu. Některé školy do nich spadly hned v prvních týdnech září. Rodiče a děti jsou tak v každodenní nejistotě, zda zítra půjdou do školy, či nikoli. Učitelé pro změnu musí počítat s variantou, že mohou kdykoli přejít na online výuku. Víme přitom, že online výuka není pro všechny děti dostupná, předchozí vlny pandemie ukázaly, že se distanční…

Člověk v tísni zveřejnil materiály, které mají pomoci žákům dohnat zameškanou látku po uzavření škol

Jak jsme informovali již v srpnu tohoto roku, více než padesát tisíc žáků má po dlouhé distanční výuce mezery ve vzdělání. Dohnat tyto mezery bude dětem nějakou dobu trvat a vznikají proto nejrůznější formy pomoci. Ministerstvo školství proto vyčlenilo základním a středním školám téměř 250 milionů korun. Kromě doučování na školách se ale pomoci dětem s probíranou látkou snaží i neziskové organizace.…

Informace k podzimnímu doučování k vyrovnání dopadů pandemie koronaviru můžete najít na speciálním webu

Děti školou povinné v posledních dvou školních letech příliš času ve školách nepobyly. U mnoha z nich se nyní dlouhé měsíce za obrazovkami počítačů začínají projevovat v mezerách ve výuce. Máte dítě, které by potřebovalo dohnat nějakou látku? Případně jako učitel máte ve třídě dítě, které by s nějakou látkou potřebovalo pomoci? Ministerstvo školství pro tyto účely vyčlenilo základním a středním školám téměř 250…

Více než 50 tisíc školáků má po distanční výuce mezery ve vzdělání

Česká školní inspekce provedla v červnu tohoto roku tematické šetření zaměřené na sledování postupů a přístupů škol po návratu žáků k prezenční docházce. Zapojilo se do něj 1 465 základních škol a 540 středních škol. Výsledky zveřejnila inspekce ve středu 25. srpna. Ze šetření vyplynulo, že přibližně 36,5 tisíce žáků základních škol a 18 tisíc středoškoláků má závažné mezery ve vzdělání.…

Pandemické výzvy našeho vzdělávání

České školy a české rodiny byly zatíženy protiepidemickými opatřeními více než školy a rodiny v jiných zemích. Velká část české společnosti čeká na to, jaká protiepidemická opatření vláda přijme před nadcházejícím školním rokem a jak se to dotkne průběhu vzdělávání, do nějž je vtaženo na 370 tisíc dětí v mateřských školách, více než 960 tisíc žáků základních škol, zhruba 400 tisíc…

Jak se z platformy určené pro hráče stal následník Skypu

Komunikační platforma Discord, která je alternativou Skypu, se velmi rozrostla po vypuknutí pandemie koronaviru, nicméně roste raketově již dlouhodobě. Jak si vede platforma, která je pomyslným následníkem Skypu? Platforma Discord vznikla teprve v roce 2015 jako platforma, která měla sloužit převážně hráčům. Byla optimalizovaná pro týmovou spolupráci, byla přehledná a spolehlivá na rozdíl od platforem Skypu a Teamspeaku, které byly zdrojově…

Žákyně páté třídy kbelské základní školy napsala během lockdownu knihu

Děti z páté třídy na Základní škole Praha – Kbely byly během uzavření škol velmi aktivní. Kromě „stromu života“, kterým obdarovaly a povzbudily zdravotníky z Nemocnice na Bulovce v nelehké práci během pandemie koronaviru, také četly seniorům v rámci projektu Obejmi čtením. Jedna z žaček 5. C, Zuzana Štědrá, také během pauzy, kdy byly uzavřené školy a děti se vyučovaly z domova, napsala knihu. V rámci…

Tak jako sportovec musí mít trenéra, žák potřebuje svého učitele, říká vedoucí projektu Scio:Doučování

„Ne všechno se člověk naučí ve škole. Někdy je na vině zanedbaná výuka, což je téma zvlášť silně rezonující v posledním roce, někdy žák zapomene, co se už naučil a někdy si pak chce rozšířit obzory o věci, které se v běžné škole neučí,“ říká Lenka Olivová, která se ve společnosti Scio stará o projekt Scio:Doučování, platformu, kde se potkávají…