Neustálý rozvoj společnosti přináší změny do všech oborů a profesí. Zjistěte, jakými tématy děti provést, aby se na svou profesní cestu vydaly pro ně co nejlepším směrem – k úspěchu a životní spokojenosti.

Co najdete v průvodci pro rodiče?

E-knihu doporučujeme jako četbu „cestopisu“, protože je psán lehkým a srozumitelným jazykem. Neobsahuje však rychlý návod, jak si poradit s volbou povolání, nýbrž může pomoci v tom, jak být v roli rodiče užitečný a provést své dítě vzdělávací a profesní cestou od předškolního věku až po práh dospělosti. Autorkami jsou kariérové poradkyně a lektorky Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergová.

  • Tipy pro přemýšlení a případné diskuse rodičů s dětmi o jejich (profesním) životě
  • Otázky rodičů, které si kladou v souvislosti s rozhodováním dětí o budoucnosti, a odpovědi kariérového poradce
  • Aktivity pro rodiče, které pomáhají reflektovat vlastní vzdělávací a profesní dráhu
  • Příběhy lidí, kteří již prošli rozhodováním o své budoucnosti a poutavě o něm mluví
  • Inspirace se zajímavými odkazy z oblasti volby povolání z českého prostředí a zahraničí
  • Podněty pro oblast kariérového poradenství a kariérového vzdělávání ve škole a pro spolupráci rodičů a školy

Elektronická kniha je k dispozici na internetových stránkách https://www.pruvodcerodice.cz/.