Pro všechny zaryté i ty méně zaryté čtenáře přinášíme tipy na zajímavé knihy, které byly oceněny v poslední době. Už před časem jsme vás informovali o výsledcích cen Magnesia Litera a v červnu byly uděleny také tradiční Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti za rok 2020. Tuto cenu již 29 let pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), Sukova studijní knihovna pro mládež, a to za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Cena byla vyhlášena ve třech kategoriích. Vítězné knihy a projekty naleznete po rozkliknutí jednotlivých odkazů:

Vyhlášeni byli také vítězové čtvrté kategorie, takzvané Noci s Andersenem. Tu organizuje Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. O ceně hlasovali knihovnice a knihovníci pořádající ve svých knihovnách Noc s Andersenem, ojedinělou akci nocování v knihovně ve dnech výročí narození Hanse Christiana Andersena.

V kategorii dětí, které hlasují o nejoblíbenější knihu minulého roku, zvítězila kniha Prašina – bílá komnata, spisovatele Vojtěcha Matochy, z produkce nakladatelství Paseka. Tato kniha získala i cenu Noci s Andersenem.

Knihou, která zaujala porotce jak v Cenách Suk – čteme všichni, tak v ocenění Magnesia Litera, je kniha Safíroví ledňáčci a Glutaman od Bogdana Trojaka. Vyšla v Baobabu, a o čem je, můžete shlédnout ve videu ve vyprávění jejího autora.