Mediální dům Preslova připravil reportáž o distanční výuce, ve které vyzpovídal učitele Tamaru Mainzerovou, Martina Koňaříka, Jana Vrkotu a ředitele Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblíka. Jaký mají pohled na distanční výuku, byla pro ně distanční výuka snazší?

Jak moc byli studenti spokojeni s distanční výukou? Byla užitečná? Jaké měli největší problémy? Na to odpovídali učitelé v reportáži. „Až dvě třetiny žáků měly nějaký problém s distanční výukou,“ říká žák Marek Plaček, který reportáží provázel.