Získejte pro vaši školu peníze z Integrovaného regionálního operačního programu

Plánujete ve vaší škole vybudovat nebo modernizovat odborné učebny, nebo chcete ve vaší škole zvýšit rychlost připojení? Či byste pro vaše žáky na víceletém gymnáziu rádi vybudovali zázemí pro aktivity školního klubu? Pak právě vaše škola k tomuto účelu může čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Součástí projektu může být v návaznosti na výše zmíněné aktivity také například vybudování zázemí…