Školy poslaly první balóny do vesmíru. Přinášíme vám postřehy z vypouštění sondy Vesmírných Nápravníků

Během září a října se zapojila více než padesátka škol do projektu Dotkni se vesmíru. Ten se zaměřuje na podporu polytechnického vzdělávání. Balóny budou žáci s učiteli vypouštět v září a říjnu z Prahy v několikahodinových intervalech dvakrát denně. Jde o projekt startupu STEAM Academy, který na školách rozvíjí výuku vědy, technologií, matematiky a umění. Jednou ze skupin žáků, které…

Třetí díl seriálu Ochránce vyvolal debatu o zajištění kvalitní péče o žáky s poruchami chování

Česká televize počátkem září odstartovala desetidílný seriál Ochránce. Tento seriál řeší známé kauzy ze školního prostředí, v roli školského ombudsmana se představuje Lukáš Vaculík. Učitelská platforma, profesní organizace učitelů a ředitelů mateřských, základních, základních uměleckých, středních a vyšších odborných škol, po každém odvysílaném díle pořádá diskuzi odborníků nad jednotlivými tématy seriálu. V neděli 19. září se v díle Andílek seriál věnoval tématu…

Středoškoláci se mohou hlásit do šestého ročníku programu Soutěž & podnikej

Od začátku září je možné se hlásit do 6. ročníku programu Soutěž & Podnikej. Tato akce chce středoškolákům ukázat, jak mohou pracovat na svém nápadu a pomoci jim dodat správný směr a odvahu své myšlenky realizovat. Ať už se jedná o technologickou aplikaci nebo třeba ruční výšivky. Soutěž & Podnikej je pololetní program, který vrcholí oceněním nejlepších zaměrů.  Vzbuďte u…

Tak dobré úmysly, jak změnit školství, už máme. Teď ještě schopné politiky

Jsem vlastně příjemně překvapen. Ty politické strany, které vážně chtějí dělat politiku, sestavily své předvolební programy pro rozvoj vzdělávání v České republice z vesměs smysluplných cílů. Z takových, na které experti už dlouho poukazují a které v podstatě nejde obejít, pokud tedy skutečně chcete vzdělávání (a budoucnosti) v Česku pomoci: podpora učitelů, navyšování jejich platů, podpora využívání digitálních nástrojů, změny v obsahu vzdělávání, snižování…

Praha zahájila projekt inovací ve vzdělávání, cílí na podporu učitelů a ředitelů pražských základních a středních škol

Praha bude rozvíjet inovace ve vzdělávání na základních a středních školách na území hlavního města. Jde například o výuku žáků s odlišným mateřským jazykem či speciálními vzdělávacími potřebami, podporu odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky či ředitelskou akademii. Aktivity budou součástí rozsáhlého dvouletého projektu s názvem implementace Krajského akčního plánu II -  Inovace ve vzdělávání (iKAP II -…

Školy mají možnost se do 10. září přihlásit k dobrovolnému zjišťování výsledků žáků

Děti se po prázdninách vrátily do škol v režimu prezenčního vzdělávání. V tomto období mají jejich učitelé možnost včas rozpoznat případné nedostatky ve znalostech a dovednostech jejich žáků, které vznikly v souvislosti s distanční výukou. Do pátku 10. září proto mají ředitelé škol možnost přihlásit svoji školu k dobrovolnému zjišťování studijních výsledků žáků. Tuto akci připravila Česká školní inspekce (ČSI) pro základní školy a víceletá…

Finalisté studentské soutěže o logo Prahy školské jsou známi

Informační web o vzdělávání v Praze a okolí - Praha školská - v červnu vyhlásil studentskou soutěž o nejlepší návrh svého loga. Soutěž byla určena studentům pražských základních, základních uměleckých, středních a vyšších odborných škol. Porota složená ze zástupců Pražského inovačního institutu (Pii), Magistrátu hlavního města Prahy a studentů z Mediálního domu Preslova vybrala během prázdnin čtyři finalisty, kteří navrhli nejzdařilejší logo. V prvním…

Komentář: A bude vůbec škola?

Penál, bačkory, zaplatit školní jídelnu a rozmyslet kroužky na nový školní rok. Tohle běží hlavou na konci srpna snad každému rodiči. Letos se ale přidávají další, větší starosti. Má vůbec smysl hlásit dítě na kroužek, když pak stejně bude zrušený? A bude vůbec škola? Každý den se na mě s tímhle dotazem obrací mí přátelé a známí. A já jim nedokážu…

Pandemické výzvy našeho vzdělávání

České školy a české rodiny byly zatíženy protiepidemickými opatřeními více než školy a rodiny v jiných zemích. Velká část české společnosti čeká na to, jaká protiepidemická opatření vláda přijme před nadcházejícím školním rokem a jak se to dotkne průběhu vzdělávání, do nějž je vtaženo na 370 tisíc dětí v mateřských školách, více než 960 tisíc žáků základních škol, zhruba 400 tisíc…

Ministerstvo školství zveřejnilo manuál k podobě výuky v novém školním roce

Školy dostaly čtrnáct dní před začátkem nového školního roku Manuál k provozu škol a testování. V úterý 17. srpna jej ministerstvo školství rozeslalo do datových schránek škol. Hlavními body manuálu jsou nošení roušek nebo respirátorů v prostorách škol, testování, dodržování hygieny a povinnost zřídit izolační místnost pro děti, jež budou vykazovat známky infekčního onemocnění nebo jim vyjde pozitivní test. Pro nošení roušek budou…