Národní plán doučování pokračuje i v novém roce

Předchozí školní rok byl pro většinu dětí významně poznamenám pandemií koronaviru. V tom letošním sice školy zavřené nejsou, ale některé děti jsou často posílány do karantén, jiné zase těžko dohánějí látku, kterou s nimi učitelé nemohli dostatečně probrat. Ministerstvo školství proto na počátku současného školního roku přišlo s plánem na doučování žáků. Ten bude pokračovat i v roce 2022 a…

Komentář: Učitelé jsou vždycky v první linii

Snížit slibované navýšení platů učitelům je špatná zpráva. Právě na ně totiž pandemie dopadla jako na jedny z nejvíc. Ačkoli školy nejsou plošně zavřené, mnoho lidí, a zjevně i naše vláda, nevidí, že školy jedou v extrémním režimu. Kvůli covidu často chybí nejen děti ve třídách, ale také učitelé. Rodiče, děti ale ani učitelé nevědí, jestli druhý den půjdou do školy, nebo…

Co čeká žáky po návratu z vánočních prázdnin?

Vláda po svém posledním jednání 22. prosince oznámila pravidla, která čekají žáky ve školách po jejich návratu z prázdnin. V prvních čtrnácti dnech je čeká testování antigenními testy dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Cílem vlády je zabránit nekontrolovatelnému šíření nové varianty koronaviru s názvem omicron. „V prvních čtrnácti dnech v lednu budou žáci, studenti a zaměstnanci ve…

ČŠI: Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Téměř celý minulý školní rok 2020/2021 se výuka dětí odehrávala distančně. Významně poznamenaný školní rok dlouhodobou distanční výukou byl pro mnoho dětí náročný a těžko ztracené dovednosti dohánějí. Česká školní inspekce po celou dobu průběh realizace distančního vzdělávání sledovala a poskytovala souhrnná zjištění, náměty a doporučení jak pro školy a jejich zřizovatele, tak pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Svoje závěry nyní zveřejnila na…

ZUŠ U Půjčovny se dočká nových tanečních a koncertních sálů v Pštrossově ulici

Pražští radní dnes odsouhlasili záměr na realizaci veřejné zakázky s názvem rekonstrukce objektu Pštrossova Základní umělecké školy U Půjčovny. Cílem veřejné zakázky je vybudování nových moderních odborných učeben, tanečních a koncertních sálů včetně zázemí. V budově budou provedeny dispoziční změny a s tím související stavební práce včetně zajištění bezbariérového přístupu do celého objektu školy. Financování bude hrazeno v roce 2022 a 2023…

Praha žádá o rychlé spuštění národních dotačních výzev na výstavbu škol

Jménem hlavního města Prahy byl včera odeslán dopis třem vládním nominantům resortů financí, místního rozvoje a školství. Dopis budoucí reprezentanty oslovuje ve věci kritické situace nedostatečných kapacit vzdělávací infrastruktury mateřských, základních a středních škol. Pod tento dopis se podepsali také zástupci 21 městských částí, kteří se s tímto záměrem pro řešení ztotožňují. „Ideální řešení vidíme v zajištění stabilního financování investic…

Na budování zelených střech dvou základních školách v Praze 14 přispěje hlavní město 5 milionů korun

Pražští radní v pondělí odsouhlasili tisk, který se týká plánovaných investičních akcí na základních školách Generála Janouška a Bratří Venclíků v Praze 14. Poskytnuté dotace v celkové výši za necelých 5 milionů korun budou poskytnuty na stavební úpravy střech tělocvičen. „Městská část Praha 14 v letošním roce zahájila realizaci projektu Zelené střechy, který se týká například ZŠ Generála Janouška a…

Národní pedagogický institut ČR připravil publikaci pro práci s cizojazyčnými dětmi v MŠ

Máte ve vaší školce děti s odlišným mateřským jazykem? Nevíte, jak je správně vést k tomu, aby rychle dohnaly potřebné znalosti češtiny před tím, než vyrazí poprvé do školních lavic? Pak právě pro vás je určena publikace Národního pedagogického institutu ČR Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku. Metodická publikace vám může pomoci jak s přípravou na nástup dítěte s…

ČŠI: Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy. Co jsou tedy společné znaky, které stojí za úspěchem těchto škol? Jak iniciovat změnu v méně úspěšných školách? Porozumění odpovědím na tyto otázky v sobě skrývá důležitý praktický přínos spojený s možnostmi učení se z příkladů…

Město uvolní na nákupy vybavení do škol dalších 15 milionů korun

Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen tisk na malé investiční akce a nákupy na pražských středních školách za celkem 15 milionů korun. Součástí materiálu je i pořízení koncertního křídla značky Steinway & Sons pro Pražskou konzervatoř Na Rejdišti v hodnotě 4 milionů korun. „Plánované investiční akce se netýkají pouze stavebních úprav a nových staveb, ale také zajištění dostatečně kvalitního…