Praha souhlasila s pořízením budov a pozemků pošty ve Vysočanech, nové využití najdou jako součást školního areálu

Rada hl. m. Prahy vyhověla žádosti městské části Praha 9 a odsouhlasila úplatné nabytí nemovitostí České pošty do vlastnictví hlavního města, které by následně svěřila do správy Prahy 9. Konkrétně se jedná o budovu pošty a související objekty a pozemky v katastrálním území Vysočan. V budoucnu by potom mohly sloužit jako prostor pro sportování a volnočasové aktivity dětí ze sousední ZŠ U…

Pražská rada dopisem požádala předsedu vlády o umožnění opětovně zavést testování ve školách

Kvůli znovu se zhoršující epidemiologické situaci a nárůstu počtu nakažených se hlavní město Praha přiklání k možnosti zavedení opětovného testování na školách primárně neinvazivními PCR testy v intervalu jednou za 14 dní, tedy nikoliv jednou týdně, jak tomu bylo doposud. Premiéra Andreje Babiše o to dopisem požádal primátor Zdeněk Hřib společně s radní pro oblast zdravotnictví Milenou Johnovou a radním…

Studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy budou získávat praktické zkušenosti na magistrátních odborech

Pražští radní odsouhlasili Memorandum o spolupráci pro umožnění výkonu odborné praxe studentů, jejichž náplní bude získání dovedností z právní oblasti na určených odborech Magistrátu hl. m. Prahy. Toto Memorandum navazuje na již přijaté Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Prahou a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy ohledně zřízení a provozu právní poradny.  „Nejlepší formou, jak mohou studenti získat praxi v oboru je,…

Pražští studenti zvítězili ve dvou mezinárodních soutěžích

Studenti pražských středních škol zvítězili ve dvou prestižních mezinárodních soutěžích, Young Artists and Authors Showcase a 2021 Youth Leadership Summit. Obě byly otevřeny celému světu, takže mezinárodní vítězství pražských studentů slouží i jako propagace škol a hlavního města v zahraničí. Hlavní město Praha obdrželo od sesterského regionu Miami-Dade možnost zúčastnit se během léta soutěží pro studenty středních škol Young Artists and Authors Showcase a 2021 Youth Leadership Summit. Do soutěže Young…

V Praze začíná pilotní projekt testování odpadní vody u základních škol na přítomnost covid-19. Městské části chtějí předejít zavírání škol

Městské části Praha 9 a Praha – Lysolaje ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi ode dneška monitorují odpadní vody na možný výskyt viru SARS-CoV- 2 u základních škol v těchto městských částech. Chtějí tak získat okamžité informace o případném šíření nákazy ve školách. Pilotní projekt se týká celkem sedmi školských objektů. „Jde o průkopnický projekt, který má včas odhalit…

Praha finančně podpoří akci Středoškolák roku 2021

Pražští radní odsouhlasili finanční příspěvek ve výši 130 tisíc korun na realizaci akce Středoškolák roku 2021, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Praha 6 spolu s organizací ProStředoškoláky. „Středoškolák roku je již tradiční akce, která od roku 2015 oceňuje žáky středních škol, kteří jsou aktivní i mimo školu a získávají tak potřebné zkušenosti do života. Účastníci většinou pracují na vědeckých…

Pražští prvňáčci dostanou první školní den praktické balíčky

Hlavní město Praha také v letošním roce obdaruje všechny žáky prvních tříd základních škol v metropoli potřebami, které využijí nejen při výuce. Další drobné dary potom přidala řada městských společností. Balíčky pro 14 495 prvňáčků pořídilo město dohromady za 1 317 950 Kč bez DPH. „Jako tomu bylo už v loňském roce, tak i letos je nástup pro prvňáčky o něco méně komfortní, než jaký si…

Radní hlavního města schválili projekt na inovace na pražských školách za 555 milionů korun

Téměř 80 středních a vyšších odborných škol a desítky partnerů ze vzdělávacího sektoru se zapojí do realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 (iKAP 2) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který plynule navazuje na čerstvě úspěšně ukončený projekt Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství. Ten byl realizován od května roku 2018 do konce května 2021, rovněž…

Na modernizaci čtyř středních škol rozdělí Praha přes 78 milionů korun

Radou hl. m. Prahy byl dnes schválen tisk, který se týká plánovaných investičních akcí na gymnáziích v Českolipské, Budějovické a Nad Štolou a odborné školy Weilova. Poskytnuté dotace v celkové výši přes 78 milionů korun půjdou na přestavby, nástavby a modernizace budov. „Plánované investiční akce vycházejí z potřeby rozšiřovat či renovovat stávající prostory budov u škol, které hlavní město zřizuje.…

Školy v Praze 6 a Praze 8 budou od září pokračovat v intenzivních kurzech pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Praha je podpoří částkou přes 700 tisíc korun

Radou hl. m. Prahy byl dnes schválen tisk na poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 6 a městské části Praha 8 na pokračování intenzivních kurzů výuky českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem. Celkem se jedná o částku 732 tisíc korun, kdy každá ze zmíněných městských částí obdrží částku 366 tisíc korun na…