Konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky – Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Rada městské části Praha 12 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa…

Výzva pro předkládání projektů do Regionálního akčního plánu (RAP) v rámci IROP

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolte nám, abychom Vás jménem hl. m. Prahy oslovili s žádostí o spolupráci. Jako potenciální příjemce z Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2021 až 2027 (dále jen „IROP“) Vás prosíme o zaslání Vašeho návrhu projektového záměru v oblasti investic do Vaší školy. Dovolujeme si Vás upozornit, že záměry ve vyšším stadiu připravenosti…

Výběrové řízení na pozici učitele/učitelky angličtiny jako prvního/ třetího cizího jazyka žáků pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III

Požadavky na pozici učitele/učitelky angličtiny jakoprvního/třetího cizího jazyka žáků sekundárního cyklu: předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále zákon č. 563/2004 Sb.)odborná kvalifikace podle § 9 a § 12 zákona č. 563/2004 Sb.znalost anglického jazyka na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce…

Výběrové řízení na pozici učitele/učitelky předmětů český jazyk a literatura a angličtina jako první cizí jazyk sekundárního cyklu Evropské školy Varese

Požadavky na pozici učitele/učitelky předmětů český jazyk a literatura a angličtina jako první cizí jazyk sekundárního cyklu: předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále zákon č. 563/2004 Sb.)odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004…

Výběrové řízení na pozici učitele/učitelky zeměpisu a dějepisu sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III

Požadavky na pozici učitele zeměpisu a dějepisu sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III: předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. (v předmětech zeměpis a dějepis)znalost anglického jazyka na úrovni C1 doložená certifikátemznalost francouzského jazyka, případně dalšího jazyka EU výhodounejméně tříletá pedagogická…

Pražská výprava bude bojovat o medaile na republikových hrách zimní olympiády dětí a mládeže

Radou hl. m. Prahy byla dnes schválena podpora účasti pražské sportovní výpravy na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023 v Královéhradeckém kraji. Konkrétně se jedná o příspěvek ve výši téměř 2,5 milionů korun, které budou použity na režijní náklady jednotlivých účastníků. „Je důležité v dětech rozvíjet jejich sportovní talent a přirozenou touhu po pohybu. Účast pražské…

Hlavní město a Pražský inovační institut podpoří školy na území metropole v rámci nového Krajského akčního plánu

Na spolupráci pražských škol se vzdělávacími a kulturními centry zamíří z evropských zdrojů více než 11 milionů korun. Na svém dnešním zasedání schválila Rada hl. m. Prahy předložený materiál k záměru projektu „Krajský akční plán III Praha (KAP III)“. Ten cílí zejména na střední školy, neopomene ale ani vzdělávací aktivity od základních škol až po univerzity a zapojí i další…

Po technických problémech se v sobotu veřejnosti znovu otevře letňanský bazén

Finanční náročnost a technické problémy byly hlavními příčinami uzavření bazénu v Letňanech, který je důležitým sportovním zařízením jak pro městskou část Praha 18, tak i pro celé hlavní město. Za jeho udržení v provozu volali nejen jeho provozovatelé a občané žijící v okolí, ale i zástupci hlavního města. Od soboty bude opět v provozu pro veřejnost.   Zástupci hlavního města se…

ZUŠ U Půjčovny se dočká nových tanečních a koncertních sálů v Pštrossově ulici

Pražští radní dnes odsouhlasili záměr na realizaci veřejné zakázky s názvem rekonstrukce objektu Pštrossova Základní umělecké školy U Půjčovny. Cílem veřejné zakázky je vybudování nových moderních odborných učeben, tanečních a koncertních sálů včetně zázemí. V budově budou provedeny dispoziční změny a s tím související stavební práce včetně zajištění bezbariérového přístupu do celého objektu školy. Financování bude hrazeno v roce 2022 a 2023…

Praha žádá o rychlé spuštění národních dotačních výzev na výstavbu škol

Jménem hlavního města Prahy byl včera odeslán dopis třem vládním nominantům resortů financí, místního rozvoje a školství. Dopis budoucí reprezentanty oslovuje ve věci kritické situace nedostatečných kapacit vzdělávací infrastruktury mateřských, základních a středních škol. Pod tento dopis se podepsali také zástupci 21 městských částí, kteří se s tímto záměrem pro řešení ztotožňují. „Ideální řešení vidíme v zajištění stabilního financování investic…